Szczecin

Temagraph

Płyty grafitowe TEMAGRAPH - to płyty wykonane z czystego ekspandowanego złuszczanego grafitu. Istnieja w wariantach niezbrojonych lub zbrojonych (jedną lub wiekszą ilością przekładek z ostro perforowanej blachy). Zbrojenie zwiększa odporność na wydmuchiwanie.

Żadne lepiszcze nie jest użyte do wiązania warstw grafitu. TEMAGRAPH jest często używany w połączniech kołnierzowych, rurociągach i maszynach. Jest idealny do zastosowania w układach parowych oraz min. w przemysle chemicznym, patrochemicznym i przetwórczym.

Zakres temperaturowy:
od - 200 *C do + 500 *C


  • uszczelki spiralne
  • puzzle
  • filc techniczny
  • zestaw narzędzi