Szczecin

Płyty ceramiczne

PŁYTY CERAMICZNE - wytworzone z wodnych zawiesin włókiennych, oraz odpowiednio dobranych spoiw. Charakteryzują się: doskonałą stabilizacją objętości dobra wytrzymałością mechaniczną, niską gęstością pozorną, małą skurczliwością linową. Dzięki swojej budowie są materiałem łatwym do obrabiania (cięcie, frezowanie, wiercenie).

Zastosowanie znajdują jako wykładziny ścian i sklepień pieców, wyłożeń komór spalania w kotłach, izolacja do pieców topielnych i szklarskich, dylatacji i przesłon ogniowych, izolacji pieców ceramicznych.


  • uszczelki spiralne
  • puzzle
  • filc techniczny
  • zestaw narzędzi