Szczecin

Szczeliwo PTFE + ARAMID

Szczeliwo PTFE + ARAMID 

Zakres pH : 3-12, ciśnienie: od 20 do 300 bar, temperatura od -100 *C do + 280 *C

Index Opis Zastosowanie
4220 wyrównanie obu przedzy "zebra" olejem silikonowym oleje mineralne i syntetyczne, para, słabe kwasy, środek cierny, papiernie
4210 wzmocnienie PTFE/grafitowe+aramidowe w narożach + olej silikonowy środek cierny, papiernie, cementownie, kopalnie
4200 Impregnacja PTFE/aramid/grafit + PTFE + olej silikonowy serwpompy, medium ścierne, papiernie, szlamy
4120 wyrównanie obu przedzy "zebra" olejem parafinowym cementownie, medium ścierne, woda ściekowa
4110 wzmocnienie PTFE + aramid w narożach + olej parafinowy medium ścierne, papiernie, rafinacja cukru. kopalnie
4100 z impregnacją PTFE i olejem parafinowym medium szlifierskie i ścierne, oleje, szlamy

  • uszczelki spiralne
  • puzzle
  • filc techniczny
  • zestaw narzędzi